MUZIKOTERAPIE

O MUZIKOTERAPII

26. srpna 2014 v 10:58

Muzikoterapie

(jen stručná charakteristika ) je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu. Hudba ovlivňuje srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, motoriku …... Zmírňuje bolest, strach. Je sama o sobě komunikativní, do hlavní role nastupuje tam, kde mluvená řeč vstup nenajde. Muzikoterapie působí na člověka celostně.

Výsledek obrázku pro obrázek muzikoterapieNěkteré formy muzikoterapie:
individuální - lektor, terapeut se věnuje pouze jednomu klietnovi
skupinová - lektor, terapeut provází skupinku klientů. Posiluje se spolupráce skupiny, sebevyjádření, naslouchání druhým, budování důvěry
pasivní (receptivní) muzikoterapie - spočívá v poslechu hudby. Hudbu tvoří nejlépe sám muzikoterapeut. Samozřejmě se může jednat i o poslech přírodních zvuků, šumů i ticha. Muzikoterapeut je naladěn na klienta a vytváří hudební produkci, kterou klient v klidné, relaxační poloze vnímá a prožívá.
aktivní - zahrnuje aktivní účast klienta na hudební tvorbě, produkci. Klient zpívá, hraje, projevuje se.

Nejde o výuku hry na hudební nástroje. Každý se zapojuje dle svých možností a schopností.

 
 

Reklama